AKTUĀLI

Seko savai draudzei arī sociālajos medijos un pievienojies grupai:

Barona kapi

Krimuldas baznīcas draudzes hronikā ir fiksēts, ka Vecā kapsēta vairākkārt paplašināta.

broce2-mazs.jpg

Tā 1820.gadā dienvidu pusē kapsētai piešķīra jaunu zemes gabalu. Netālās Engelharta muižas īpašnieks K. fon Dāls iežogoja jauno gabalu, par to baznīcas konvents piešķīra  viņam vietu dzimtas kapiem, ko ar kokiem atšķīra no pārējās kapsētas. 1826.gadā iesvētīja otru zemes gabalu dienvidu pusē. Kapsētas visvecākā daļa bija iežogota ar laukakmeņu sētu. Te atradās arī grāfa Duntena kapliča, kas bijusi sliktā stāvoklī jau 20.gs. 20 –tajos gados, jo tikusi postīta I Pasaules kara laikā. Vecajā kapsētā, netālu no kapsētas vārtiem, apglabāts draudzes cienītais, ilggadīgais  Krimuldas mācītājs Vilhelms Valters ar piederīgajiem. 1928.gadā Krimuldas draudze sabrukušo vārtu stabu vietā uzcēla divus baltus betona stabus un izlaboja arī laukakmeņu sētu. Diemžēl, kapu postīšana notikusi arī samērā nesenā pagātnē. Draudze vairākkārt rīkojusi talkas kapsētas sakopšanai, palīdzību sniedz arī Krimuldas pagasta pašvaldība.

REKLĀMA

Svētku galdam!
Ezernieki

JAUTĀJUMI

SKATIES FILMU

KĀ MŪS ATRAST?
Austris Juris Rāviņš, mācītājs
Tālr. +371 26342291

Solvita Andžāne, draudzes priekšsēdētāja
Tālr. +371 29108476


Rīgas - Valmieras šoseja, līdz Raganai. Iebraucot Raganā, pagrieziens pa labi apm. 5 km uz Siguldas pusi, 3,5 km, uz ceļa pa labi atradīsiet Krimuldas baznīcu.
KONTAKTI
"KRIMULDAS BAZNĪCA" Evanģēliski luteriskā draudze

p/n Ragana, "Mācītāja māja",
Krimuldas pagasts, Rīgas rajons,
LV-2144

Tel: +371 7708506

e-pasts: info@krimuldasbaznica.lv

  Pēdējo reizi papildināts: 10.08.2019 © 2019 Krimuldas Baznīca