AKTUĀLI

Seko savai draudzei arī sociālajos medijos un pievienojies grupai:

Baznīcas kapsēta

Senāk bagātākos draudzes locekļus apglabāja baznīcā. Vēl 18.gs. baznīcas kapenēs bija šāda cena – kapa vieta baznīcā no lielām durvīm līdz baznīcas vidum – 1 dālderi, no vidus līdz altāra korim – 2 dālderus, zem altāra kora – 4 dālderus. Altāra kora priekšējā puse piederēja mācītāja muižai. Kapsēta atradās arī baznīcas pagalmā un tuvējā tīrumā, uz lielceļa pusi, kur smilšaina zeme. Baznīcas tuvumā ierīkoto kapsētu lietoja arvien no jauna. Ja gadījās izrakt iepriekš apbedīto cilvēku kaulus, tos uzglabāja speciālā namā, ko sauca par kaulu kambari. Izdarot baznīcas un draudzes vizitācijas vai pārlūkošanas, arvien tika jautāts, vai esot labs kaulu kambaris un vai kapsētai ejot apkārt sēta. Uzkalniņš pie baznīcas ir vecā kaulu kambara vieta, no vecās Baznīcas kapsētas saglabājušies arī abi vārtu stabi. Krimuldas – Raganas ceļam pretējā pusē, aiz pļavām, atrodas vecā Putniņu kapsēta, kas 19.gs. sākumā ierīkota Pētera kalnā. 1928.gadā draudze Putniņu kapsētai uzcēla jaunus betona vārtus ar krusta zīmi augšpusē.

REKLĀMA

Svētku galdam!
Ezernieki

JAUTĀJUMI

SKATIES FILMU

KĀ MŪS ATRAST?
Austris Juris Rāviņš, mācītājs
Tālr. +371 26342291

Solvita Andžāne, draudzes priekšsēdētāja
Tālr. +371 29108476


Rīgas - Valmieras šoseja, līdz Raganai. Iebraucot Raganā, pagrieziens pa labi apm. 5 km uz Siguldas pusi, 3,5 km, uz ceļa pa labi atradīsiet Krimuldas baznīcu.
KONTAKTI
"KRIMULDAS BAZNĪCA" Evanģēliski luteriskā draudze

p/n Ragana, "Mācītāja māja",
Krimuldas pagasts, Rīgas rajons,
LV-2144

Tel: +371 7708506

e-pasts: info@krimuldasbaznica.lv

  Pēdējo reizi papildināts: 10.08.2019 © 2019 Krimuldas Baznīca