AKTUĀLI

Seko savai draudzei arī sociālajos medijos un pievienojies grupai:

Gaujas kapi

Krimuldas draudzes hronikā ir fiksēts, ka meža kapsētas ierīkošanai Zemes ierīcības komiteja draudzei piešķīrusi ap 8 pūrvietas lielu zemes gabalu pie Gaujas, lejpus Lielā akmeņa – no tā meža, kas draudzei agrāk piederējis. Piezīmēts, ka vieta nav tālu no Krimuldas Vecās kapsētas un „tur ir kapsētai derīga smilts zeme. Viņu ierobežo priežu un egļu meži, bet dienvidu pusē šalc ozoli, un tur tek garām straujā Gauja. Nākošām paaudzēm būs tur klusa un skaista dusas vieta.” Gaujas kapus aprūpē Krimuldas pagasta pašvaldība.

Daiļa zied kapu sēta
Dzelteniem ziediņiem;
Kā tā daiļi neziedēs,
Pilna dārgu dvēselīšu.


REKLĀMA

Svētku galdam!
Ezernieki

JAUTĀJUMI

SKATIES FILMU

KĀ MŪS ATRAST?
Austris Juris Rāviņš, mācītājs
Tālr. +371 26342291

Solvita Andžāne, draudzes priekšsēdētāja
Tālr. +371 29108476


Rīgas - Valmieras šoseja, līdz Raganai. Iebraucot Raganā, pagrieziens pa labi apm. 5 km uz Siguldas pusi, 3,5 km, uz ceļa pa labi atradīsiet Krimuldas baznīcu.
KONTAKTI
"KRIMULDAS BAZNĪCA" Evanģēliski luteriskā draudze

p/n Ragana, "Mācītāja māja",
Krimuldas pagasts, Rīgas rajons,
LV-2144

Tel: +371 7708506

e-pasts: info@krimuldasbaznica.lv

  Pēdējo reizi papildināts: 10.08.2019 © 2019 Krimuldas Baznīca