AKTUĀLI

Seko savai draudzei arī sociālajos medijos un pievienojies grupai:

Kaupo piemiņas vietas sakopšana pie Krimuldas baznīcas
02.04.2018

Visiem sirsnīgi sveicieni no Krimuldas baznīcas!

Paldies Dievam, esam sagaidījuši pavasari. Drīz atlidos putni, uzziedēs pirmās puķes un izlidos bites. Daba mostas, un arī mēs mostamies labiem darbiem, kas pagodina Dievu un ir par svētību tuvākajiem.. 

Šajā pavasarī Krimuldas baznīcā esam iecerējuši paveikt daudzas lietas. Viens no projektiem ir Kubeseles dabas takas sakopšana. Šī dabas taka ir īpaša, jo tā sākas pie Latvijas vecākās baznīcas un gar Runtiņa upīti ved uz Lībiešu valdnieka Kaupo piemiņas vietu, Kalna svētrunai veltīto Rotandu, Kubeseles alu, lūgšanu namiņu mežā utt. Šo taku bieži mēro svētceļnieki, kas Krimuldā ierodas no visas pasaules. Kubeseles dabas takas sakopšanu vēlamies sākt ar apkārtnes sakopšanu pie Kaupo piemiņas vietas. Ir jāizgriež krūmi un atvases, jāatbrīvo takas no kritušajiem kokiem utt. Vairāk info atrodams video.

Kaupo piemiņas vietas sakopšanas darbos īpaši vēlamies piesaistīt tēvus kopā ar dēliem. Tēvi ar dēliem kopā pavada pārāk maz laika. Šī būs iespēja puišiem pastrādāt kopā ar saviem tēviem, un pēc darba kopā uzkurt ugunskuru, padzert tēju un uzzināt vairāk par Lībiešu valdnieka Kaupo dzīvi. Šī būs laiks vīriem!

Ikviens, kas jūt aicinājumu kopā pastrādāt un pēc darba aprunāties, lūdzu dariet to zināmu, piezvanot uz tālruni 29289443, vai atsūtot e-pastu uz: krimuldasbaznica@gmail.com

Darbu laiks tiks atsevišķi precizēts. Mēs mēģināsim atrast visiem piemērotu laiku.

Uz drīzu tikšanos Krimuldā!

REKLĀMA

Svētku galdam!
Ezernieki

JAUTĀJUMI

SKATIES FILMU

KĀ MŪS ATRAST?
Austris Juris Rāviņš, mācītājs
Tālr. +371 26342291

Solvita Andžāne, draudzes priekšsēdētāja
Tālr. +371 29108476


Rīgas - Valmieras šoseja, līdz Raganai. Iebraucot Raganā, pagrieziens pa labi apm. 5 km uz Siguldas pusi, 3,5 km, uz ceļa pa labi atradīsiet Krimuldas baznīcu.
KONTAKTI
"KRIMULDAS BAZNĪCA" Evanģēliski luteriskā draudze

p/n Ragana, "Mācītāja māja",
Krimuldas pagasts, Rīgas rajons,
LV-2144

Tel: +371 7708506

e-pasts: info@krimuldasbaznica.lv

  Pēdējo reizi papildināts: 10.08.2019 © 2019 Krimuldas Baznīca