AKTUĀLI

Seko savai draudzei arī sociālajos medijos un pievienojies grupai:

Ziedojumi

Finansiālu ziedojumu var veikt pārskaitot naudu Krimuldas baznīcas bankas kontā, pēc ziedotāja ieskatiem var norādīt mērķi, kam ziedotājs vēlas konkrēti, lai būtu iztērēti ziedotie līdzekļi, vai arī tiek veikts piederības ziedojums vai vienkārši ziedojums. Pēc sekojošiem rekvizītiem:

"Krimuldas evanģēliski luteriskā draudze"
Krimuldas pagasts, LV-2144
Reģ. Nr.90000448211
SEB BANKA
konts: LV44 UNLA 0027 8007 0082 4
kods: UNLALV2X

konts mērķziedojumiem: LV63UNLA0050022451046

"Krimuldas draudze" ir ieguvusi Sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

REKLĀMA

Svētku galdam!
Ezernieki

JAUTĀJUMI

SKATIES FILMU

KĀ MŪS ATRAST?
Austris Juris Rāviņš, mācītājs
Tālr. +371 26342291

Solvita Andžāne, draudzes priekšsēdētāja
Tālr. +371 29108476


Rīgas - Valmieras šoseja, līdz Raganai. Iebraucot Raganā, pagrieziens pa labi apm. 5 km uz Siguldas pusi, 3,5 km, uz ceļa pa labi atradīsiet Krimuldas baznīcu.
KONTAKTI
"KRIMULDAS BAZNĪCA" Evanģēliski luteriskā draudze

p/n Ragana, "Mācītāja māja",
Krimuldas pagasts, Rīgas rajons,
LV-2144

Tel: +371 7708506

e-pasts: info@krimuldasbaznica.lv

  Pēdējo reizi papildināts: 10.08.2019 © 2019 Krimuldas Baznīca